Местоположение и информация

Затворен комплекс MARGARITES - Левски В

Затворен комплекс MARGARITES София, жк. "Левски" В, ул. 565 Инвеститор и изпълнител: Терабилд Инженеринг ООД Начало: Март 2021 г. Завършване: Октомври 2022 г.   За повече информация: Email: margarita@terabuild.bg Телефон: 0895 569 402

Разпределение - вход А, етаж 2

Имот Застр. площ Обща площ Изложение Статус
Апарт. А-А01 106 m2 117,6 m2 И / Юг Свободен
Апарт. А-А02 55,4 m2 61,4 m2 И / Юг Свободен
Апарт. А-А03 55,2 m2 61,2 m2 И / Юг Свободен
Апарт. А-А04 97,6 m2 108,3 m2 ЮЗ / СИ Свободен

Разпределение - вход А, етаж 3

Имот Застр. площ Обща площ Изложение Статус
Апарт. А-А05 106 m2 117,6 m2 И / Юг Продаден
Апарт. А-А06 55,4 m2 61,4 m2 И / Юг Свободен
Апарт. А-А07 55,2 m2 61,2 m2 И / Юг Продаден
Апарт. А-А08 97,6 m2 108,3 m2 ЮЗ / СИ Свободен

Разпределение - вход А, етаж 4

Имот Застр. площ Обща площ Изложение Статус
Апарт. А-А09 106 m2 117,6 m2 И / Юг Продаден
Апарт. А-А10 55,4 m2 61,4 m2 И / Юг Продаден
Апарт. А-А11 55,2 m2 61,2 m2 И / Юг Продаден
Апарт. А-А12 97,6 m2 108,3 m2 ЮЗ / СИ Продаден

Разпределение - вход А, етаж 5

Имот Застр. площ Обща площ Изложение Статус
Апарт. А-А13 106 m2 117,6 m2 И / Юг Свободен
Апарт. А-А14 55,4 m2 61,4 m2 И / Юг Продаден
Апарт. А-А15 55,2 m2 61,2 m2 И / Юг Продаден
Апарт. А-А16 97,6 m2 108,3 m2 ЮЗ / СИ Свободен

Разпределение - вход А, етаж 6

Имот Застр. площ Обща площ Изложение Статус
Апарт. А-А17 127 + 37 m2 141 + 37 m2 Юг / И / З Продаден
Апарт. А-А18 139 + 14 m2 154 + 14 m2 ЮЗ / Север Продаден

Разпределение - вход Б, етаж 2

Имот Застр. площ Обща площ Изложение Статус
Апарт. Б-А01 87,8 m2 98,2 m2 СИ / Юг Продаден
Апарт. Б-А02 55,9 m2 62,5 m2 Юг Депозиран
Апарт. Б-А03 88,7 m2 99,2 m2 Юг Свободен
Апарт. Б-А04 67,9 m2 75,9 m2 СИ Депозиран

Разпределение - вход Б, етаж 3

Имот Застр. площ Обща площ Изложение Статус
Апарт. Б-А05 87,8 m2 98,2 m2 СИ / Юг Свободен
Апарт. Б-А06 55,9 m2 62,5 m2 Юг Продаден
Апарт. Б-А07 88,7 m2 99,2 m2 Юг Продаден
Апарт. Б-А08 67,9 m2 75,9 m2 СИ Продаден

Разпределение - вход Б, етаж 4

Имот Застр. площ Обща площ Изложение Статус
Апарт. Б-А09 87,8 m2 98,2 m2 СИ / Юг Свободен
Апарт. Б-А10 55,9 m2 62,5 m2 Юг Продаден
Апарт. Б-А11 88,7 m2 99,2 m2 Юг Продаден
Апарт. Б-А12 67,9 m2 75,9 m2 СИ Продаден

Разпределение - вход Б, етаж 5

Имот Застр. площ Обща площ Изложение Статус
Апарт. Б-А13 87,8 m2 98,2 m2 СИ / Юг Свободен
Апарт. Б-А14 55,9 m2 62,5 m2 Юг Продаден
Апарт. Б-А15 88,7 m2 99,2 m2 Юг Свободен
Апарт. Б-А16 67,9 m2 75,9 m2 СИ Продаден

Разпределение - вход Б, етаж 6

Имот Застр. площ Обща площ Изложение Статус
Апарт. Б-А17 123 + 21 m2 138 + 21 m2 Запад / ЮИ Продаден
Апарт. Б-А18 121 + 38 m2 136 + 38 m2 СИ / Юг Свободен

Разпределение - вход В, етаж 2

Имот Застр. площ Обща площ Изложение Статус
Апарт. В-А01 90,8 m2 105,4 m2 С / Юг Продаден
Апарт. В-А02 65 m2 75,5 m2 Юг Продаден
Апарт. В-А03 60,1 m2 69,8 m2 Запад Депозиран
Апарт. В-А04 83,4 m2 96,9 m2 С / З Свободен

Разпределение - вход В, етаж 3

Имот Застр. площ Обща площ Изложение Статус
Апарт. В-А05 90,8 m2 105,4 m2 С / Юг Продаден
Апарт. В-А06 65 m2 75,5 m2 Юг Продаден
Апарт. В-А07 60,1 m2 69,8 m2 Запад Свободен
Апарт. В-А08 83,4 m2 96,9 m2 С / З Продаден

Разпределение - вход В, етаж 4

Имот Застр. площ Обща площ Изложение Статус
Апарт. В-А09 90,8 m2 105,4 m2 С / Юг Продаден
Апарт. В-А10 128,2 m2 148,9 m2 Юг / З Свободен
Апарт. В-А11 59 + 25 m2 68 + 25 m2 С / З Свободен

Разпределение - вход В, етаж 5

Имот Застр. площ Обща площ Изложение Статус
Апарт. В-А12 90,8 m2 105,4 m2 С / Юг Продаден
Апарт. В-А13 59,6 m2 69,2 m2 Юг / З Свободен
Апарт. В-А14 46,2 m2 53,6 m2 С / З Свободен

Разпределение - вход В, етаж 6

Имот Застр. площ Обща площ Изложение Статус
Апарт. В-А15 188 + 23 m2 218 + 23 m2 Юг / З / С Продаден

Разпределение - паркоместа А

Имот Застр. площ Обща площ Изложение Статус
А-П01 16,7 m2 18,5 m2 --- Свободен
А-П02 16 m2 17,7 m2 --- Свободен
А-П03 21,7 m2 24 m2 --- Продаден
А-П04 16 m2 17,7 m2 --- Свободен
А-П05 16 m2 17,7 m2 --- Депозиран
А-П21 16 m2 17,7 m2 --- Свободен
А-П22 16 m2 17,7 m2 --- Свободен
А-П23 14,7 m2 16,3 m2 --- Продаден
А-П24 17,7 m2 19,6 m2 --- Продаден
А-П25 17,7 m2 19,6 m2 --- Продаден
А-П26 22,8 m2 25,3 m2 --- Продаден
А-П27 16 m2 17,7 m2 --- Свободен
А-П28 16,7 m2 18,5 m2 --- Свободен
А-Гм1 -мотопед 5,1 m2 5,7 m2 --- Свободен
А-Гм2 -мотопед 5,1 m2 5,7 m2 --- Свободен
А-Гм3 -мотопед 7,1 m2 7,9 m2 --- Свободен
А-Гм4 -мотопед 6 m2 6,7 m2 --- Свободен
А-Гм5 -мотопед 6,9 m2 7,7 m2 --- Депозиран
А-Гм6 -мотопед 5.1 m2 5.7 m2 --- Свободен
А-Гм7 -мотопед 5.3 m2 5.9 m2 --- Свободен

Разпределение - паркоместа Б

Имот Застр. площ Обща площ Изложение Статус
Б-П06 22,8 m2 25,5 m2 --- Продаден
Б-П14 19,6 m2 21,9 m2 --- Свободен
Б-П15 14,7 m2 16,4 m2 --- Свободен
Б-П16 14,7 m2 16,4 m2 --- Свободен
Б-П17 24,3 m2 27,2 m2 --- Продаден
Б-П18 17,7 m2 19,8 m2 --- Свободен
Б-П19 16 m2 17,8 m2 --- Свободен
Б-П20 16 m2 17,8 m2 --- Продаден
Б-М1 - Магазин 57,4 m2 97,7 m2 --- Свободен
Б-Гм1 -мотопед 7,9 m2 8,8 m2 --- Свободен
Б-Гм2 -мотопед 6,6 m2 7,4 m2 --- Свободен
Б-Гм3 -мотопед 7,3 m2 8,2 m2 --- Свободен

Разпределение - паркоместа В

Имот Застр. площ Обща площ Изложение Статус
В-П12 15,7 m2 18,2 m2 --- Продаден
В-П13 15,7 m2 18,2 m2 --- Продаден
В-Г01 - Гараж 29,7 m2 34,5 m2 --- Свободен
В-Г02 - Гараж 28,9 m2 33,5 m2 --- Свободен
В-Г03 - Гараж 24,2 m2 28,1 m2 --- Продаден
В-Г04 - Гараж 36,7 m2 42,6 m2 --- Свободен
В-Г05 - Гараж 39,3 m2 45,6 m2 --- Продаден
В-м01 - мазе 6,1 m2 7,1 m2 --- Свободен
В-м02 - мазе 4,3 m2 5 m2 --- Свободен

Допълнителна информация

 

За компанията

Терабилд Инжинеринг е строително инвестиционна компания, основана през 2010г. Специализирани сме в проектирането и строителството на жилищни сгради, търговски обекти, сгради за обществено обслужване и защитени комплекси.

 

За сградата

Новият ни проект Маргарита предлага простор, самостоятелност и удобство. Сградата е проектирана с три входа, сутерен с паркоместа и гаражи и 5 жилищни етажа.

В комплекс „Маргарита“ можем да Ви предложим избор на двустайни, тристайни и четиристайни апартаменти, места за отдих и почивка, видео наблюдение, контрол на достъпа. На 15 минути от центъра на гр. София, на 3 минути от бъдеща метростанция, на 2 минути от две детски градини и училище, „Маргарита“ предлага и собствена детска площадка, както и безпроблемно паркиране, с осигурените паркоместа и гаражи за всички апартаменти. Обекта гарантира спокойствие и тишина на собствениците.

Компанията предлага гъвкава схема на плащане, съобразена с етапите на строителство, както и банково финансиране.

За банково финансиране, можем да Ви свържем за консултация с Пощенска банка, Уникредит Булбанк, Банка ДСК, Асет банк и др.

Проекта стартира м. Февруари  2020г. За детайлна информация, разпределения, квадратури, архитектурни планове, запазване на имот и др., може да се свържете с нас на тел. 0895 569 402, email: margarita@terabuild.bg, или на посочената по – долу форма за контакт.

За района

гр. София, кв. Левски В, ул. 575. или на посочената по – долу форма за контакт

Бъдещата спирка на метро, уредения градски транспорт (Автобуси № 90, 117, 118, трамвай № 22), правят района привлекателен и отличен за живеене или инвестиция. На минути от центъра на София и в същото време далеч от градския шум и големите задръствания.

Уреден район с училища, детски градини, супермаркети, клонове на банки.

Предимство е също така лесен и бърз достъп за излизане извън града и летище София.

Локации в района:
– 130 СУ – 950 метра
– 199 ОУ – 1,3 км
– Две детски градини на 140 метра и 1,3 км
– Спирка на градски транспорт – на 300 и 500 метра
– Супермаркет – 650 м
– Бул. Ботевградско шосе – 600 метра
– Бул. Владимир Вазов – 500 метра

Преференциални цени за обзавеждане:

С усет към интериорната естетика „Мека мебел Коритаров“ създава дизайнерско мебелно обзавеждане, изцяло изработено спрямо индивидуалните желания на клиентите. По този начин позволяваме на всяко помещение да разкаже чрез мебелировката своя собствена история. Освен кожени мебели, табуретки и спални, ние изработваме и дивани по поръчка. Допълнителна услуга е тапицирането на колони или цели стени. Клиентите на Терабилд Инженеринг ООД може да се възползват от 5 % отстъпка на предлаганите артикули, както и за изработването на мебели по поръчка.

 

Victoria Ceramics е лидер в областта на стенна и подова керамика и цялостно обзавеждане за баня. Клиентите на Терабилд Инжинеринг ООД могат да ползват договорена клиентска отстъпка от посочените търговски представители. Както и *БЕЗПЛАТНО изготвяне на индивидуален проект за Вашия нов дом. За повече информация, може да се свържете с нас на тел. 0895 569 402, email: margarita@terabuild.bg – Михаела Кръстева.

Галерия

Етап на строителството

Форма за контакт