Местоположение и информация

Затворен комплекс MARGARITES - Левски В

Затворен комплекс MARGARITES София, жк. "Левски" В, ул. 575 Инвеститор и изпълнител: Терабилд Инженеринг ООД Начало: Декември 2020 г. Завършване: Август 2022 г.   За повече информация: Email: margarita@terabuild.bg Телефон: 0895 569 402

Разпределение - вход А, етаж 2

Имот Застр. площ Обща площ Изложение Статус
Апарт. А-А01 106 m2 117,6 m2 И / Юг Свободен
Апарт. А-А02 55,4 m2 61,4 m2 И / Юг Свободен
Апарт. А-А03 55,2 m2 61,2 m2 И / Юг Свободен
Апарт. А-А04 97,6 m2 108,3 m2 ЮЗ / СИ Свободен

Разпределение - вход А, етаж 3

Имот Застр. площ Обща площ Изложение Статус
Апарт. А-А05 106 m2 117,6 m2 И / Юг Свободен
Апарт. А-А06 55,4 m2 61,4 m2 И / Юг Свободен
Апарт. А-А07 55,2 m2 61,2 m2 И / Юг Свободен
Апарт. А-А08 97,6 m2 108,3 m2 ЮЗ / СИ Свободен

Разпределение - вход А, етаж 4

Имот Застр. площ Обща площ Изложение Статус
Апарт. А-А09 106 m2 117,6 m2 И / Юг Свободен
Апарт. А-А10 55,4 m2 61,4 m2 И / Юг Продаден
Апарт. А-А11 55,2 m2 61,2 m2 И / Юг Свободен
Апарт. А-А12 97,6 m2 108,3 m2 ЮЗ / СИ Свободен

Разпределение - вход А, етаж 5

Имот Застр. площ Обща площ Изложение Статус
Апарт. А-А13 106 m2 117,6 m2 И / Юг Свободен
Апарт. А-А14 55,4 m2 61,4 m2 И / Юг Свободен
Апарт. А-А15 55,2 m2 61,2 m2 И / Юг Продаден
Апарт. А-А16 97,6 m2 108,3 m2 ЮЗ / СИ Свободен

Разпределение - вход А, етаж 6

Имот Застр. площ Обща площ Изложение Статус
Апарт. А-А17 127 + 37 m2 141 + 37 m2 Юг / И / З Продаден
Апарт. А-А18 139 + 14 m2 154 + 14 m2 ЮЗ / Север Продаден

Разпределение - вход Б, етаж 2

Имот Застр. площ Обща площ Изложение Статус
Апарт. Б-А01 87,8 m2 98,2 m2 СИ / Юг Продаден
Апарт. Б-А02 55,9 m2 62,5 m2 Юг Свободен
Апарт. Б-А03 88,7 m2 99,2 m2 Юг Свободен
Апарт. Б-А04 67,9 m2 75,9 m2 СИ Свободен

Разпределение - вход Б, етаж 3

Имот Застр. площ Обща площ Изложение Статус
Апарт. Б-А05 87,8 m2 98,2 m2 СИ / Юг Свободен
Апарт. Б-А06 55,9 m2 62,5 m2 Юг Продаден
Апарт. Б-А07 88,7 m2 99,2 m2 Юг Свободен
Апарт. Б-А08 67,9 m2 75,9 m2 СИ Свободен

Разпределение - вход Б, етаж 4

Имот Застр. площ Обща площ Изложение Статус
Апарт. Б-А09 87,8 m2 98,2 m2 СИ / Юг Свободен
Апарт. Б-А10 55,9 m2 62,5 m2 Юг Свободен
Апарт. Б-А11 88,7 m2 99,2 m2 Юг Свободен
Апарт. Б-А12 67,9 m2 75,9 m2 СИ Продаден

Разпределение - вход Б, етаж 5

Имот Застр. площ Обща площ Изложение Статус
Апарт. Б-А13 87,8 m2 98,2 m2 СИ / Юг Свободен
Апарт. Б-А14 55,9 m2 62,5 m2 Юг Свободен
Апарт. Б-А15 88,7 m2 99,2 m2 Юг Свободен
Апарт. Б-А16 67,9 m2 75,9 m2 СИ Свободен

Разпределение - вход Б, етаж 6

Имот Застр. площ Обща площ Изложение Статус
Апарт. Б-А17 123 + 21 m2 138 + 21 m2 Запад / ЮИ Свободен
Апарт. Б-А18 121 + 38 m2 136 + 38 m2 СИ / Юг Свободен

Разпределение - вход В, етаж 2

Имот Застр. площ Обща площ Изложение Статус
Апарт. В-А01 90,8 m2 105,4 m2 С / Юг Свободен
Апарт. В-А02 65 m2 75,5 m2 Юг Продаден
Апарт. В-А03 60,1 m2 69,8 m2 Запад Свободен
Апарт. В-А04 83,4 m2 96,9 m2 С / З Свободен

Разпределение - вход В, етаж 3

Имот Застр. площ Обща площ Изложение Статус
Апарт. В-А05 90,8 m2 105,4 m2 С / Юг Свободен
Апарт. В-А06 65 m2 75,5 m2 Юг Свободен
Апарт. В-А07 60,1 m2 69,8 m2 Запад Свободен
Апарт. В-А08 83,4 m2 96,9 m2 С / З Продаден

Разпределение - вход В, етаж 4

Имот Застр. площ Обща площ Изложение Статус
Апарт. В-А09 90,8 m2 105,4 m2 С / Юг Продаден
Апарт. В-А10 128,2 m2 148,9 m2 Юг / З Свободен
Апарт. В-А11 59 + 25 m2 68 + 25 m2 С / З Свободен

Разпределение - вход В, етаж 5

Имот Застр. площ Обща площ Изложение Статус
Апарт. В-А12 90,8 m2 105,4 m2 С / Юг Свободен
Апарт. В-А13 59,6 m2 69,2 m2 Юг / З Свободен
Апарт. В-А14 46,2 m2 53,6 m2 С / З Свободен

Разпределение - вход В, етаж 6

Имот Застр. площ Обща площ Изложение Статус
Апарт. В-А15 188 + 23 m2 218 + 23 m2 Юг / З / С Свободен

Галерия

Етап на строителството

Допълнителна информация